tr
logo
tr
QUÈ ÉS LA INCLUSIÓ SOCIAL
tr
imatge exclusió
tr
La nostra societat s'ha dotat de mecanismes de desenvolupament personal i d'inserció sociocomunitària i de sistemes preestablerts de protecció.

Aquests mecanismes i sistemes refereixen, sobretot, als àmbits de: la renda i la ocupació, la formació i la educació, la salut, l'habitatge, les relacions i la xarxa social, i la plena ciutadania i participació. Accedir a aquests àmbits o formar-ne part suposa estar “inclòs socialment”. No és suficient estar molt ben situat en un d'ells, sinó que la integració plena de l'individu passa per ser present, reconegut i acceptat en tots ells.

Quan una persona, família o col·lectiu, per un motiu o altre, no hi pot accedir té el risc d'entrar en un “procés d'exclusió social”. L'exclusió social no és un estat, sinó que és el resultat d’un procés dinàmic d’acumulació i combinació de factors de desavantatge diversos, vinculats a diferents aspectes de la vida personal, social, cultural i política dels individus.

La prevenció davant d'una situació de risc és molt important, ja que la cronificació davant l'exclusió dificulta molt la tornada a la inclusió. És per això que determinats perfils són més vulnerables que d'altres, ja que els és més difícil superar situacions puntuals d'exclusió: els infants i joves, les dones, la gent gran, la població immigrada, les persones amb discapacitat... No és que aquestes persones siguin propenses a l'exclusió, sinó que davant d'una situació d'atur, de manca de formació, de soledat, de manca d'habitatge, de deteriorat estat de salut... tenen més dificultats per resoldre-la.
tr
tr
Per tal d’aprofundir amb aquests conceptes us recomanem llegir la següent guia de la Fundación Luís Vives:

>> Claus sobre la pobresa i l’exclusió social
tr
logo
La Xarxa per a la Inclusió
logo
Qui som, què fem
logo
Els agents socials de la ciutat compartim una finalitat: fer de Manresa una ciutat inclusiva.
tr
Observatori Social de Manresa
logo
Intercanvi, reflexió i debat
logo
Una eina que ens permeti detectar les situacions on és més prioritari intervenir, i poder preveure tendències socials de la ciutat
tr
La Planificació
logo
Fil a l’agulla
logo
El Pla per a la Inclusió i Cohesió Social de Manresa marca el què, el com, el quan i el qui.
tr
tr
ON SOM / Programa d'Inclusió Social / Serveis socials / Ajuntament de Manresa
logo
CONTACTA AMB NOSALTRES / Carretera de Vic 16, 1ª planta / 93 875 25 07 / info@manresainclusio.cat / www.manresainclusio.cat
logo
VISITA /Què és la Inclusió? / La Xarxa per a la Inclusió Social / La Planificació / Observatori Social de Manresa
logo
tr
logo tr logo tr

 

Valid XHTML 1.0 Transitional¡CSS Válido!
tr