MAPA DE RECURSOS | MANRESA INCLUSIÓ

Cerca ràpida

Recurs destacat

El recurs destacats:

Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Manresa (OAC Manresa)

Àmbit: Serveis d'informació, atenció i assessorament
Promotor: Ajuntament de Manresa - Governació
Destinatari : Ciutadania en general

L'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) està concebuda com un servei d'atenció integral al ciutadà i ciutadana, amb l'objectiu de ser referència única, pel que fa a tràmits i gestions de competència municipal, unificant criteris, millorant l'atenció i optimitzant els recursos de l'Ajuntament vers la ciutadania.
Aquest espai obert permet el contacte de la ciutadania amb l'Ajuntament per diferents canals i la seva funció és la d'oferir una atenció el més personalitzada i vinculada a la necessitat plantejada, que sigui possible donar en cada cas.

Recursos més sol·licitats

Noms de recursos i número de consultes:

Recursos ordenats per data

11.07.2017

Activitats del CR TEA
Des del CR TEA ofereixen varies activitats destinades a les famílies amb infants que pateixen TEA.
- Xerrades informatives
- Organització de grups de voluntaris.
- Jornades respir
- Formac ... [+]

11.07.2017

Suport a les famílies
Des del CR TEA de la Catalunya Central assessorem les famílies que ens arriben. Donem acollida en grups de pares, expliquem quins passos s'han de fer per demanar el grau de discapacitat i l'ajut a ... [+]

11.07.2017

Suport a mestres i professors
Des del CR TEA Catalunya Central assessorem mestres i professors que tinguin nens amb TEA a les seves aules. Amb col·laboració amb els EAP mirem quines adaptacions o plans individuals poden segui ... [+]

11.07.2017

Quedem? Per veure el Bages amb uns altres ulls
El "Quedem?" són un seguit d’activitats per conèixer el Bages i la seva gent, per tant el lloc del recurs varia en funció de l’activitat. El "Quedem?" és una oportunitat per veure amb uns altres ulls ... [+]

11.07.2017

Casa Social del Sord de Manresa i Comarques
La CASMACS és l'associació que representa a persones sordes i està liderada per persones sordes. El seu objectiu prioritari i principal és millorar la qualitat de vida d'aquest col.lectiu, contribuint ... [+]

ON SOM / Programa d'Inclusió Social / Serveis socials / Ajuntament de Manresa
CONTACTA AMB NOSALTRES / Carretera de Vic 16, 1ª planta / 93 875 39 04 / mapa@manresainclusio.cat / www.manresainclusio.cat/mapaderecursos
VISITA /Què és la Inclusió? / La Xarxa per a la Inclusió Social / La Planificació / Observatori Social de Manresa