MAPA DE RECURSOS | MANRESA INCLUSIÓ

Cerca ràpida

Salut i Benestar » Serveis d'informació, atenció i assessorament

Versió en PDF per a imprimir

Dades del recurs

Atenció Psicològica a les Dones

ATENCIÓ: Aquest recurs va ser revisat el dia 03-08-2016. La informació podria no ser correcta

El servei pretén millorar la qualitat de vida de les dones, així com també, la situació de vulnerabilitat psicològica en què es troben. S’ofereix:
- Atenció i orientació psicològica per a qualsevol dona en situació de discriminació de gènere, ja sigui en l’àmbit familiar, laboral o social.
- Atenció i seguiment psicològic per a dones que pateixen o han patit situacions de violència de gènere
- Informació de recursos i derivació a altres serveis per a un abordament integral de les problemàtiques.

Dades de contacte

Adreça:
Carrer de la Canal 6, 1r. Servei d'Informació i Atenció a les Dones Montserrat Roig (SIAD)

Barri:
Barri Antic

Telèfon:
938 752 310

Espai Web :
http://www.ajmanresa.cat

Correu electrònic :
siad@ajmanresa.cat

Horari d'atenció al públic :
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores i dilluns i dijous de 16 a 19 hores

Agent Promotor (per a més informació)

Nom :
Ajuntament de Manresa - Serveis Socials

Adreça:
Carretera de Vic, 16 | Manresa

Telèfon:
938 752 507

Horari d'atenció al públic :
de dilluns a divendres de 9 a 14h.

Més informació :
www.ajmanresa.cat

Correu electrònic :
serveissocials@ajmanresa.cat

Dades complementàries

Àmbit territorial del recurs :
Municipal

Districte:
Ciutat

Col·lectiu destinatari:
Dones

Requisits:
- Concertar visita mitjançant trucada telefònica o personalment al SIAD.
- Possibilitat de comptar amb traducció lingüística per a dones que ho requereixin.
- Viure a Manresa.

Preu:
Gratuït

Última actualització:
03.08.2016

ON SOM / Programa d'Inclusió Social / Serveis socials / Ajuntament de Manresa
CONTACTA AMB NOSALTRES / Carretera de Vic 16, 1ª planta / 93 875 39 04 / mapa@manresainclusio.cat / www.manresainclusio.cat/mapaderecursos
VISITA /Què és la Inclusió? / La Xarxa per a la Inclusió Social / La Planificació / Observatori Social de Manresa