MAPA DE RECURSOS | MANRESA INCLUSIÓ

Cerca ràpida

Educació i formació » Ajuts i prestacions econòmiques

Versió en PDF per a imprimir

Dades del recurs

Beques, ajuts i subvencions per a famílies i alumnat. Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

ATENCIÓ: Aquest recurs va ser revisat el dia 21-07-2016. La informació podria no ser correcta

El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya llista les següents beques, ajuts i subvencions per a famílies i alumnat inscrit en algun dels nivells del sistema educatiu:

- Beques de desplaçament i de residència
- Bonificació a les llars d'infants
- Ajuts als alumnes que pateixen una malaltia prolongada
- Ajuts individuals de menjador
- Subvencions als alumnes amb necessitats educatives especials per a l'assistència a convivències escolars
- Ajuts per a llibres de text i material didàctic complementari. Alumnes d'ensenyaments obligatoris
- Ajuts per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu

Dades de contacte

Adreça:
Carretera de Vic, 175 (Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central)

Barri:
Vic-Remei

Telèfon:
936 930 590

Espai Web :
http://www.gencat.cat/educacio

Correu electrònic :
st_ccentral.educacio@gencat.cat

Horari d'atenció al públic :
De dilluns a dijous de 9 a 14 hores i de 15 a 17 hores. Divendres de 9 a 14 hores.

Agent Promotor (per a més informació)

Nom :
Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central. Generalitat de Catalunya

Adreça:
Carretera de Vic, 175 | Manresa

Telèfon:
936 930 590

Horari d'atenció al públic :
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Més informació :
http://www.gencat.cat/educacio

Correu electrònic :
st_ccentral.educacio@gencat.cat

Dades complementàries

Àmbit territorial del recurs :
Supramunicipal

Districte:
Ciutat

Col·lectius destinataris :
Infància i adolescència, Joves, Famílies

Requisits:
Depenen de l'ajut

Preu:
Gratuït

Última actualització:
21.07.2016

ON SOM / Programa d'Inclusió Social / Serveis socials / Ajuntament de Manresa
CONTACTA AMB NOSALTRES / Carretera de Vic 16, 1ª planta / 93 875 39 04 / mapa@manresainclusio.cat / www.manresainclusio.cat/mapaderecursos
VISITA /Què és la Inclusió? / La Xarxa per a la Inclusió Social / La Planificació / Observatori Social de Manresa