MAPA DE RECURSOS | MANRESA INCLUSIÓ

Cerca ràpida

Ciutadania i participació » Serveis d'informació, atenció i assessorament

Versió en PDF per a imprimir

Dades del recurs

Agent d'acollida de l'Ajuntament de Manresa

ATENCIÓ: Aquest recurs va ser revisat el dia 01-09-2016. La informació podria no ser correcta

És el professional que porta  a terme la primera acollida a l'Ajuntament i a la ciutat  de les persones immigrades nouvingudes que s'hi empadronen; les seves funcions venen derivades de la Llei d'Acollida de Catalunya

Servei situat a la Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), existeix a Manresa des del darrer trimestre del 2008, i rep finançament de la Direcció Gral d'Immigració de la Generalitat.  Atén a tots els nous empadronats d'origen estranger que arriben a la ciutat, així com els emigrants espanyols que retornen, i a les famílies reagrupades; així mateix atén persones que fa més temps que resideixen a la ciutat però tenen alguna dificultat derivada de la seva situació (per qüestions idiomàtiques, mancances informatives, etc)

Circuït: Un cop la persona nouvinguda s'inscriu al Padró municipal, passa a veure a l'Agent d'Acollida, el qual li lliura la Petita Guia del Nou Ciutadà, i altra informació escrita d'interès (plànol de la ciutat, cursos de català, etc), l'informa d'aspectes bàsics de la ciutat i la societat d'acollida, i de tots aquells aspectes específics segons les necessitats.

Informa dels tràmits de sol·licitud dels Informes d'Habitatge (per fer el reagrupament familiar), Renovació i Arrelament marcats per la legislació d'estrangeria

Dades de contacte

Adreça:
OAC. Plaça Major, 1.Telèfon:
93 875 24 84 /93 875 24 86

Espai Web :
http://www.ajmanresa.cat

Correu electrònic :
novaciutadania@ajmanresa.cat

Horari d'atenció al públic :
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Agent Promotor (per a més informació)

Nom :
Ajuntament de Manresa- Unitat de Programes

Adreça:
Carretera de Vic, 16 | Manresa

Telèfon:
938 752 486

Horari d'atenció al públic :
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Dades complementàries

Àmbit territorial del recurs :
Municipal

Districte:
Ciutat

Col·lectiu destinatari:
Persones immigrades

Requisits:

Preu:
Gratuït

Última actualització:
01.09.2016

ON SOM / Programa d'Inclusió Social / Serveis socials / Ajuntament de Manresa
CONTACTA AMB NOSALTRES / Carretera de Vic 16, 1ª planta / 93 875 39 04 / mapa@manresainclusio.cat / www.manresainclusio.cat/mapaderecursos
VISITA /Què és la Inclusió? / La Xarxa per a la Inclusió Social / La Planificació / Observatori Social de Manresa