MAPA DE RECURSOS | MANRESA INCLUSIÓ

Cerca ràpida

Educació i formació » Ajuts i prestacions econòmiques

Versió en PDF per a imprimir

Dades del recurs

Ajuts a l'alumnat amb necessitats educatives especials per a l'assistència a convivències escolars

ATENCIÓ: Aquest recurs va ser revisat el dia 13-07-2016. La informació podria no ser correcta

Són ajuts, de convocatòria anual, a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de condicions personals de discapacitats psíquiques, motrius o sensorials, matriculats en centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics per a l'assistència a convivències escolars organitzades pels centres educatius. Excepcionalment, podrà sol·licitar també aquestes subvencions l'alumnat amb malalties cròniques greus que no tingui autonomia per a fer front a les seves necessitats sanitàries. Tenen com a objectiu desenvolupar i enfortir l'autonomia personal i social de l'alumnat proporcionar-li el coneixement d'un ambient diferent i facilitar-li la convivència amb els companys i educadors.
Les persones interessades han de formalitzar la sol·licitud que han de lliurar al centre docent juntament amb la documentació sol·licitada. La direcció del centre docent l'ha de remetre al Departament d'Educació amb la documentació següent: certificat justificatiu de la realització de les convivències, memòria de la seva realització, certificat de despeses i, si és el cas, dels ingressos de l'activitat i declaració conforme no s'ha rebut cap altre ajut per a la mateixa finalitat, procedent de qualsevol organisme o entitat pública.

Dades de contacte

Adreça:
A la secretaria del centre docent o a la treballadora social l'AMPA del centre docent.

Espai Web :
http://www.gencat.cat/educacio

Correu electrònic :
st_ccentral.educacio@gencat.cat

Horari d'atenció al públic :
Segons el centre.

Agent Promotor (per a més informació)

Nom :
Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central. Generalitat de Catalunya

Adreça:
Carretera de Vic, 175 | Manresa

Telèfon:
936 930 590

Horari d'atenció al públic :
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Més informació :
http://www.gencat.cat/educacio

Correu electrònic :
st_ccentral.educacio@gencat.cat

Dades complementàries

Àmbit territorial del recurs :
Supramunicipal

Districte:
Ciutat

Col·lectius destinataris :
Infància i adolescència, Persones discapacitades, Famílies

Requisits:
L'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de condicions personals de discapacitats psíquiques, físiques o sensorials matriculats en centres docents de Catalunya sostinguts amb fons públics, que durant el curs escolar a què correspon cada convocatòria hagi participat en les convivències escolars organitzades pel centre.

Preu:
A consultar

Última actualització:
13.07.2016

ON SOM / Programa d'Inclusió Social / Serveis socials / Ajuntament de Manresa
CONTACTA AMB NOSALTRES / Carretera de Vic 16, 1ª planta / 93 875 39 04 / mapa@manresainclusio.cat / www.manresainclusio.cat/mapaderecursos
VISITA /Què és la Inclusió? / La Xarxa per a la Inclusió Social / La Planificació / Observatori Social de Manresa