MAPA DE RECURSOS | MANRESA INCLUSIÓ

Cerca ràpida

Educació i formació » Serveis d'informació, atenció i assessorament

Versió en PDF per a imprimir

Dades del recurs

Intervenció familiar IES Lluís de Peguera

ATENCIÓ: Aquest recurs va ser revisat el dia 05-07-2016. La informació podria no ser correcta

Donar suport i facilitar a les famílies amb dificultats socials o econòmiques en les despeses educatives i en el procés educatiu, així com fer-ne el seu seguiment, i facilitar l'adaptació i la integració de l'alumnat nouvingut i orientar a la família.

Dades de contacte

Adreça:
Plaça Espanya, 2

Barri:
Passeig i Rodalies

Telèfon:
938 772 777

Espai Web :
http://iespeguera.xtec.cat/moodle/

Correu electrònic :
tsocial@inspeguera.cat

Horari d'atenció al públic :

Agent Promotor (per a més informació)

Nom :
AMPA IES Lluís Peguera

Adreça:
Plaça Espanya, 2 | Manresa

Telèfon:
938 772 777

Horari d'atenció al públic :
dilluns: 18,15- 20,15
dimecres:11,30- 13,30.

Més informació :
http://iespeguera.xtec.cat/moodle/

Correu electrònic :
tsocialpeguera@gmail.com

Dades complementàries

Àmbit territorial del recurs :
Supramunicipal

Districte:
Ciutat

Col·lectius destinataris :
Infància i adolescència, Famílies

Requisits:
Persones matriculades al centre

Preu:
Gratuït

Última actualització:
05.07.2016

ON SOM / Programa d'Inclusió Social / Serveis socials / Ajuntament de Manresa
CONTACTA AMB NOSALTRES / Carretera de Vic 16, 1ª planta / 93 875 39 04 / mapa@manresainclusio.cat / www.manresainclusio.cat/mapaderecursos
VISITA /Què és la Inclusió? / La Xarxa per a la Inclusió Social / La Planificació / Observatori Social de Manresa