MAPA DE RECURSOS | MANRESA INCLUSIÓ

Portada > Habitatge > Ajuts i prestacions econòmiques > Prestacions per al p...

Cerca ràpida

Habitatge » Ajuts i prestacions econòmiques

Versió en PDF per a imprimir

Dades del recurs

Prestacions per al pagament del lloguer

ATENCIÓ: Aquest recurs va ser revisat el dia 01-08-2016. La informació podria no ser correcta

Servei per a la tramitació de les subvencions que ofereix la Generalitat de Catalunya per ajudar els arrendataris amb més dificultats econòmiques a pagar el lloguer, i el posterior control del pagament de lloguer per part de l’Oficina Local d’Habitatge.


CONVOCATÒRIA PER A NOUS SOL·LICITANTS 2016: del 15 d'abril al 15 de juny

Aquestes subvencions són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial.

Actualment s'estan tramitant els expedients presentats i, quan calgui, es requerirà la documentació que pugui mancar als expedients mitjançant la publicació de llisats de requeriments. Per consultar aquestes llistes podeu adreçar-vos personalment a les oficines de FORUM o bé connectar-vos al web de la Generalitat (http://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/lloguer/ajuts_al_pagament_del_lloguer/prestacions_permanents_per_al_pagament_del_lloguer/llistats_requeriments/bages/).


En el llistat de requeriments de documentació trobareu la següent informació:

Expedient és el número d'expedient
Data Registre és la data de presentació de la sol·licitud
DNI/NIE són els quatre primers dígits del vostre document d'identificació seguits de X per tal de preservar la identitat de la persona sol·licitant
Perceptor són les inicials del nom i cognoms de la persona sol·licitant
Documentació a aportar és la documentació que cal aportar i/o les esmenes que cal fer a l'expedient.

Cal recordar que, d'acord amb la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 59.6.b de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, es disposa d'un termini de 10 dies, a partir de l'endemà de la publicació del llistat corresponent, per presentar la documentació indicada i/o esmenar les deficiències que s'han detectat.

 
CONVOCATÒRIA DE RENOVACIÓ 2016: del 29 de febrer a l'1 d'abril

Van poder accedir a aquests ajuts només aquelles persones que ja en van ser beneficiàries l'any 2015 i sempre que es mantinguessin les condicions per les quals van tenir accés a la prestació.


Els llistats amb les resolucions es poden consultar a FORUM o bé a la pàgina web de la Generalitat (http://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/lloguer/ajuts_al_pagament_del_lloguer/prestacions_permanents_per_al_pagament_del_lloguer/llistats_requeriments/bages/).

 Dades de contacte

Adreça:
Plaça Immaculada, 3 baixos

Barri:
Barri Antic

Telèfon:
93 872 56 01

Espai Web :
http://www.forumsa.cat/

Correu electrònic :
forum@forumsa.cat

Horari d'atenció al públic :

Dilluns de 9 a 17 hores.
Dimarts de 9 a 13 hores.

El mes d'Agost tancat.

Agent Promotor (per a més informació)

Nom :
FORUM

Adreça:
Plaça Immaculada, 3 baixos | Manresa

Telèfon:
93 872 56 01

Horari d'atenció al públic :
Dilluns de 9 a 17 hores.
Dimarts de 9 a 14 hores.
El mes d'agost tancat

Més informació :
www.forumsa.cat

Correu electrònic :
forum@forumsa.cat

Dades complementàries

Àmbit territorial del recurs :
Supramunicipal

Districte:
Ciutat

Col·lectiu destinatari:
Ciutadania en general

Requisits:

www.forumsa.cat

Preu:
Gratuït

Última actualització:
01.08.2016

ON SOM / Programa d'Inclusió Social / Serveis socials / Ajuntament de Manresa
CONTACTA AMB NOSALTRES / Carretera de Vic 16, 1ª planta / 93 875 39 04 / mapa@manresainclusio.cat / www.manresainclusio.cat/mapaderecursos
VISITA /Què és la Inclusió? / La Xarxa per a la Inclusió Social / La Planificació / Observatori Social de Manresa