MAPA DE RECURSOS | MANRESA INCLUSIÓ

Portada > Habitatge > Ajuts i prestacions econòmiques > Renda bàsica d'emanc...

Cerca ràpida

Habitatge » Ajuts i prestacions econòmiques

Versió en PDF per a imprimir

Dades del recurs

Renda bàsica d'emancipació

ATENCIÓ: Aquest recurs va ser revisat el dia 09-08-2016. La informació podria no ser correcta

Servei que tramita la prestació que ofereix el Ministerio de la Vivienda, adreçada a joves d’entre 22 i 30 anys, titulars d’un contracte d’arrendament o amb intenció d’emancipar-se del nucli familiar, amb ingressos regulars que no superin els 22.000 € bruts anuals.

Les gestions i serveis que ofereix FORUM són els següents:
  • Fer el seguiment de la prestació

Des del dia 1 de gener de 2012 aquesta prestació s'ha suprimit i només poden cobrar-la les persones que ja la tenien reconeguda i que continuen complint els requisits: el Reial Decret-llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic va derogar aquest ajut. Això implica que a partir de l'any 2012 no es pot sol·licitar.

En virtut de l’article 36 del Reial Decret-llei 20/2012, de 30 de juliol, les condicions establertes en la resolució del reconeixement del dret a la renda bàsica d’emancipació han estat modificades: a partir d’agost de 2012, la quantia mensual de l’ajut és de 147 euros. Així mateix, els beneficiaris, la resolució dels quals s'hagi extingit per alguna de les causes establertes legalment (pagament de rebuts del lloguer en metàl·lic, sobrepassar el límit d'ingressos establert, impagament del lloguer, entre d'altres), i que no haguessin esgotat anteriorment el període màxim previst, no podran reprendre el dret tot i acreditar el compliment actual dels requisits. El canvi de domicili no comporta la pèrdua de l'ajut, si bé cal comunicar-lo immediatament.


Dades de contacte

Adreça:
Plaça de la Immaculada, 3 Baixos (FORUM)

Barri:
Barri Antic

Telèfon:
93 872 56 01

Espai Web :
http://www.forumsa.cat/oficina_local.php?sm=6&id=6&lang=ca

Correu electrònic :
forum@forumsa.cat

Horari d'atenció al públic :

Dilluns de 9 a 17 hores.
Dimarts de 9 a 13 hores.

Agost tancat

Agent Promotor (per a més informació)

Nom :
FORUM

Adreça:
Plaça Immaculada, 3 baixos | Manresa

Telèfon:
93 872 56 01

Horari d'atenció al públic :
Dilluns de 9 a 17 hores.
Dimarts de 9 a 14 hores.
El mes d'agost tancat

Més informació :
www.forumsa.cat

Correu electrònic :
forum@forumsa.cat

Dades complementàries

Àmbit territorial del recurs :
Supramunicipal

Districte:
Ciutat

Col·lectiu destinatari:
Joves

Requisits:

Pots tenir més informació a www.forumsa.cat

Preu:
Gratuït

Última actualització:
09.08.2016

ON SOM / Programa d'Inclusió Social / Serveis socials / Ajuntament de Manresa
CONTACTA AMB NOSALTRES / Carretera de Vic 16, 1ª planta / 93 875 39 04 / mapa@manresainclusio.cat / www.manresainclusio.cat/mapaderecursos
VISITA /Què és la Inclusió? / La Xarxa per a la Inclusió Social / La Planificació / Observatori Social de Manresa