MAPA DE RECURSOS | MANRESA INCLUSIÓ

Portada > Renda i ocupació > Servei Prelaboral. A...

Cerca ràpida

Renda i ocupació

Versió en PDF per a imprimir

Dades del recurs

Servei Prelaboral. AMPANS

ATENCIÓ: Aquest recurs va ser revisat el dia 05-07-2016. La informació podria no ser correcta

És un servei social, complementari dels existents a la xarxa social, sanitari i de treball. L'objectiu general és, mitjançant un programa de rehabilitació individual d'inserció laboral, aconseguir que la persona atesa adquireixi, recuperi i mantingui les capacitats suficients per tal de permetre-li la inserció i el manteniment el màxim de temps possible en una activitat laboral ja sigui en un centre especial de treball o a l'empresa ordinària.

Dades de contacte

Adreça:
Carretera Manresa a Santpedor, Km. 4,4. (Santpedor)

Telèfon:
938 272 300

Espai Web :
http://www.ampans.cat

Correu electrònic :
cllohis@ampans.cat

Horari d'atenció al públic :
De dilluns a divendres de 9 a 18.30 hores.

Agent Promotor (per a més informació)

Nom :
Fundació AMPANS

Adreça:
Carretera de Manresa a Santpedor. Km 4,4 | Santpedor

Telèfon:
938 272 300

Horari d'atenció al públic :
De dilluns a divendres de 9 a 18.30 hores.

Més informació :
http://www.ampans.cat

Correu electrònic :
ampans@ampans.cat

Dades complementàries

Àmbit territorial del recurs :
Supramunicipal

Districte:
Ciutat

Col·lectius destinataris :
Joves, Persones adultes (+de 30), Persones discapacitades, Persones amb transtorn mental i/o addiccions

Requisits:
Persones en edat laboral (preferentment entre 18 i 50 anys) amb algun dels diagnòstics inclosos en la definició dels trastorns mentals severs, estabilitzats i compensats de la malaltia. Tenir el certificat de disminució o estar en tràmit.

Preu:

Última actualització:
05.07.2016

ON SOM / Programa d'Inclusió Social / Serveis socials / Ajuntament de Manresa
CONTACTA AMB NOSALTRES / Carretera de Vic 16, 1ª planta / 93 875 39 04 / mapa@manresainclusio.cat / www.manresainclusio.cat/mapaderecursos
VISITA /Què és la Inclusió? / La Xarxa per a la Inclusió Social / La Planificació / Observatori Social de Manresa