MAPA DE RECURSOS | MANRESA INCLUSIÓ

Cerca ràpida

Salut i Benestar » Ajuts i prestacions econòmiques

Versió en PDF per a imprimir

Dades del recurs

Programa d'ajuts econòmics individualitzats

ATENCIÓ: Aquest recurs va ser revisat el dia 03-08-2016. La informació podria no ser correcta

Pretén proporcionar ajuts puntuals per cobrir necessitats bàsiques a aquelles persones i famílies que ho necessitin.
Aquest programa és una eina de suport econòmic al treball social. Es realitza a través dels centres de serveis socials i ajuda a solventar una necessitat puntual que planteja una família o persona, i garanteix, la participació de la pròpia persona en la resolució dels seus problemes segons un pla d’intervenció individual/familiar pactat i en cap cas suposa una prestació de dret. Aquesta eina s'utilitzarà un cop exhaurides totes les possibilitats d'afrontar el problema de manca de mitjans econòmics per part dels implicats i la seva família, i un cop esgotades les possibilitats de prestacions per part d'altres organismes competents en matèria de seguretat social i/o serveis socials.
S'ofereix:
- Ajuts econòmics puntuals individualitzats (aliments, habitatge, ...): com a suport puntual per superar l'estat de necessitat

Existeix una convocatòria específica per ajuts escolars que es fa pública a través de les escoles i instituts de la ciutat.

Dades de contacte

Adreça:
Carretera de Vic, 16, 1a planta. Edifici Infants

Barri:
Vic-Remei

Telèfon:
938 752 507

Horari d'atenció al públic :
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Agent Promotor (per a més informació)

Nom :
Ajuntament de Manresa - Serveis Socials

Adreça:
Carretera de Vic, 16 | Manresa

Telèfon:
938 752 507

Horari d'atenció al públic :
de dilluns a divendres de 9 a 14h.

Més informació :
www.ajmanresa.cat

Correu electrònic :
serveissocials@ajmanresa.cat

Dades complementàries

Àmbit territorial del recurs :
Municipal

Districte:
Ciutat

Col·lectiu destinatari:
Ciutadania en general

Requisits:
Es poden acollir al programa les persones que estan empadronades a Manresa almenys durant un any anterior a la sol·licitud de l’ajuda. És requisit imprescindible la presentació de la documentació necessària per verificar la identificació de la persona i l’estat de necessitat.
Anar al servei d'acollida de la ciutat(c/Canal,6) o  la zona d'atenció social de serveis socials que correspongui per barri on viu.


Preu:
Gratuït

Última actualització:
03.08.2016

ON SOM / Programa d'Inclusió Social / Serveis socials / Ajuntament de Manresa
CONTACTA AMB NOSALTRES / Carretera de Vic 16, 1ª planta / 93 875 39 04 / mapa@manresainclusio.cat / www.manresainclusio.cat/mapaderecursos
VISITA /Què és la Inclusió? / La Xarxa per a la Inclusió Social / La Planificació / Observatori Social de Manresa