MAPA DE RECURSOS | MANRESA INCLUSIÓ

Cerca ràpida

Salut i Benestar » Ajuts i prestacions econòmiques

Versió en PDF per a imprimir

Dades del recurs

Programa de beques de menjador escolar

ATENCIÓ: Aquest recurs va ser revisat el dia 05-07-2016. La informació podria no ser correcta

L’objecte de la convocatòria és l’atorgament d’ajuts individuals per a la utilització del servei de menjador per alumnes escolaritzats en els nivells de cicle inicial, primària i secundària de les escoles públiques i concertades de Manresa, valorant les condicions econòmiques, familiars, socials i geogràfiques de qui ho sol·liciti en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal del Bages. La convocatòria sol ser pel mes de maig. Les persones interessades s’han d’adreçar a les escoles pertinents, on se’ls informa de la documentació que cal aportar i del termini de presentació.

Dades de contacte

Adreça:
Als centres escolars de primària del municipi.

Espai Web :
www.ccbages.cat

Correu electrònic :
educacio@ccbages.cat

Horari d'atenció al públic :
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Agent Promotor (per a més informació)

Nom :
Consell Comarcal del Bages

Adreça:
Muralla Sant Domènec, 24 | Manresa

Telèfon:
936 930 350

Horari d'atenció al públic :
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores i els dilluns de 16 a 18:30 hores.

Més informació :
http://www.ccbages.cat

Correu electrònic :
consell@ccbages.cat

Dades complementàries

Àmbit territorial del recurs :
Supramunicipal

Districte:
Ciutat

Col·lectius destinataris :
Infància i adolescència, Famílies

Requisits:
- No tenir la gratuïtat del servei de menjador
- No rebre ajuts o subvencions pel mateix concepte d’altres administracions o ens públics o privats que, units a l’ajut atorgat pel Consell Comarcal del Bages, excedeixin el cost del servei
- Tenir una renda anual per càpita no superior a la quantitat que en el seu moment determina Consell Comarcal del Bages i per últim utilitzar diàriament el servei de menjador, amb l’excepció de malaltia o altres causes similars degudament justificats

Preu:
A consultar

Última actualització:
05.07.2016

ON SOM / Programa d'Inclusió Social / Serveis socials / Ajuntament de Manresa
CONTACTA AMB NOSALTRES / Carretera de Vic 16, 1ª planta / 93 875 39 04 / mapa@manresainclusio.cat / www.manresainclusio.cat/mapaderecursos
VISITA /Què és la Inclusió? / La Xarxa per a la Inclusió Social / La Planificació / Observatori Social de Manresa