MAPA DE RECURSOS | MANRESA INCLUSIÓ

Cerca ràpida

Salut i benestar » Ajuts i prestacions econòmiques

Versió en PDF per a imprimir

Dades del recurs

Prestació per a joves extutelats/ades

Es tracta d'un ajut econòmic temporal adreçat a joves extutelats per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, que vol afavorir la seva autonomia i procurar la integració en la vida laboral i social. Per poder beneficiar-se d'aquest ajut han d’acreditar que no disposen de recursos econòmics suficients.

Dades de contacte

Adreça:
Avinguda del Paral·lel, 50-52 (Edifici Santa Madrona)

Telèfon:
934 831 000

Espai Web :
http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0

Horari d'atenció al públic :

Agent Promotor (per a més informació)

Nom :
Departament de Benestar Social i Família

Adreça:
Plaça de Pau Vila, 1 (Palau de Mar) | Barcelona

Telèfon:
934 831 000

Horari d'atenció al públic :
Dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 14 hores.
Dimarts i dijous, de 9 a 17 hores.
Horari d'estiu (d'1 de juny a 30 de setembre): de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 hores.
Horari de matí (de 9 a 14 hores): 5 de gener, 23 d'abril, 24 i 31 de desembre i vigílies de festes locals.

Més informació :
http://www.gencat.cat/benestarsocialifamilia

Correu electrònic :
consellera.benestar@gencat.cat

Dades complementàries

Àmbit territorial del recurs :
Supramunicipal

Districte:
Ciutat

Col·lectiu destinatari:
Joves

Requisits:
- Residir legalment a Catalunya i viure-hi de Manresa real, efectiva i ininterrompuda
- Tenir uns ingressos personals inferiors a l'indicador de renda de suficiència
- No ser propietària o usufructuària de béns mobles o immobles, llevat de l'habitatge habitual
- Haver complert 18 i no haver complert 21 anys
- Haver estat tutelats 3 o més anys
- Viure fora del nucli familiar biològic
- Signar un pla individual de treball d'inserció sociolaboral establert per l'òrgan competent, que inclogui els àmbits d'habitatge, formació, inserció laboral i seguiment socioeducatiu, amb uns objectius, activitats període d'execució i criteris d'avaluació periòdica i final

Preu:
Gratuït

Última actualització:
12.07.2012

ON SOM / Programa d'Inclusió Social / Serveis socials / Ajuntament de Manresa
CONTACTA AMB NOSALTRES / Carretera de Vic 16, 1ª planta / 93 875 39 04 / mapa@manresainclusio.cat / www.manresainclusio.cat/mapaderecursos
VISITA /Què és la Inclusió? / La Xarxa per a la Inclusió Social / La Planificació / Observatori Social de Manresa