MAPA DE RECURSOS | MANRESA INCLUSIÓ

Cerca ràpida

Educació i formació » Serveis d'informació, atenció i assessorament

Versió en PDF per a imprimir

Dades del recurs

Unitat de Suport a l'Educació Especial

ATENCIÓ: Aquest recurs va ser revisat el dia 13-07-2016. La informació podria no ser correcta

La USEE és una Unitat de Suport a l'Educació Especial. Aquest tipus d'unitats sorgeixen per a donar resposta al concepte d'escola inclusiva que recull la Llei Orgànica d'Educació. Aquest concepte podríem equiparar-lo perfectament al d'integració i que la nostra escola ha vingut realitzant ja des de la seva creació. La seva pretensió és la de dotar les escoles dels recursos que afavoreixin la participació de l'alumnat amb necessitats educatives especials en entorns escolars ordinaris.
El servei que presta aquesta Unitat és per a fomentar la participació de l'alumnat a l'aula ordinària, al grup ordinari de referència al qual pertanyen, el màxim d'hores possibles, sempre i quan les característiques personals de l'alumnat ho facin possible.
L'alumnat realitza les mateixes sortides que els companys de l'aula ordinària de referència i les activitats, moltes adaptades per la mestra de la unitat. L'alumnat assisteix a l'aula ordinària acompanyat de la mestra/educadora de la qual disposa la unitat. La mestra de la unitat fa l'Adaptació Curricular Individualitzada dels alumnes i adapta els materials.

A la comarca del Bages els centres de referència són:

CEIP FLAMA (Educació primària)
Ctra. de Manresa a Santpedor km.3 - Pineda de Bages - SantFruitós de Bages
TEl. 938 784 020 / ceipflama@centres.xtec.es
http://www.xtec.cat/ceipflama

ESCOLA L'ESPILL (Educació Primària)
C/ Sant Joan, 51-59
Tel. 938 773 119 / escola-espill@xtec.cat
http://www.xtec.es/escola-espill/page1.html

IES PIUS FONT I QUER (Educació Secundària)
C/ Amadeus Vives, s/n
Tel. 938 742 311
http://www.iespfq.org/a8033924@xtec.net


Dades de contacte

Adreça:
Carretera de Vic, 175 (Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica del Bages)

Barri:
Vic-Remei

Telèfon:
938 723 601

Espai Web :
http://www.xtec.net/serveis/eap/a8900251/

Correu electrònic :
a8900251@xtec.es

Horari d'atenció al públic :

Agent Promotor (per a més informació)

Nom :
Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central. Generalitat de Catalunya

Adreça:
Carretera de Vic, 175 | Manresa

Telèfon:
936 930 590

Horari d'atenció al públic :
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Més informació :
http://www.gencat.cat/educacio

Correu electrònic :
st_ccentral.educacio@gencat.cat

Dades complementàries

Àmbit territorial del recurs :
Supramunicipal

Districte:
Ciutat

Col·lectius destinataris :
Infància i adolescència, Joves, Persones discapacitades, Persones amb transtorn mental i/o addiccions, Famílies

Requisits:
Els alumnes accedeixen a les USEE del centre, prèvia valoració de l'EAP

Preu:
Gratuït

Última actualització:
13.07.2016

ON SOM / Programa d'Inclusió Social / Serveis socials / Ajuntament de Manresa
CONTACTA AMB NOSALTRES / Carretera de Vic 16, 1ª planta / 93 875 39 04 / mapa@manresainclusio.cat / www.manresainclusio.cat/mapaderecursos
VISITA /Què és la Inclusió? / La Xarxa per a la Inclusió Social / La Planificació / Observatori Social de Manresa