MAPA DE RECURSOS | MANRESA INCLUSIÓ

Portada > Salut i Benestar > Altres recursos > Secció d'Enterrament...

Cerca ràpida

Salut i Benestar » Altres recursos

Versió en PDF per a imprimir

Dades del recurs

Secció d'Enterraments. AV Vic-Remei

ATENCIÓ: Aquest recurs va ser revisat el dia 20-12-2016. La informació podria no ser correcta

L'Associació de Veïns del barri Vic-Remei crea la Vocalia d'Enterraments, que tindrà coma finalitat realitzar les accions assistencials entre els veïns del barri. Amb tal finalitat es pretén promoure l'amistat i ajuda de veïns. Es tracta, per tant, d'un objectiu purament social.

La Vocalia té establerta una derrama que quan hi hagi una defució en una família d'associats, les despeses d'enterrament es repartiran entre tots els membres que figurin a la Vocalia, i en quedaran exclosos els familiars que constin inscrits al mateix imprès que el difunt.

Si una defunció passa fora de la ciutat de Manresa, la Vocalia d'enterraments solament es farà càrrec, com a màxim, d'una quantitat igual al valor real més alt dels tres serveis concertats actualment, però en cas de trasllat del difunt a Manresa, aquest anirà a càrrec de la família. En cas d'embaràs, la Vocalia també es farà càrrec del servei d'enterrament del fetus. També es farà càrrec del servei d'enterraments per motiu d'amputació.

Si la família desitja un enterrament de classe superior a l'establerta, incineració o qualsevol element de més. serà a càrrec de la família del difunt. La missió d'aquest Vocalia és abonar l'import corresponent al servei que l'assemblea ha acordat a la companyia d'enterraments que ho realitzi.
Queden excloses les morts que es poden produir a causa de guerres i circumstàncies catastròfiques.

Dades de contacte

Adreça:
Carrer Verge de l'Alba nº 5-7 (casa Caritat)

Barri:
Vic-Remei

Telèfon:
938 747 599

Espai Web :
avvrmanresa.blogspot.com

Correu electrònic :
vicremei@gmail.com

Horari d'atenció al públic :
Dimecres de 17 a 19 hores.

Agent Promotor (per a més informació)

Nom :
Associació de Veïns Vic-Remei

Adreça:
Carrer Verge de l'Alba, 5-7 (Casa Caritat) | Manresa

Telèfon:
938 747 599

Horari d'atenció al públic :
Dilluns de 17.30 a 19.30, dimarts de 10 a 12 del matí i de 17 a 19 de la tarda, dimecres de 10 a 12 del matí, dijous de 17 a 19 de la tarda i divendres de 18 a 20 del vespre.

Correu electrònic :
vicremei@gmail.com

Dades complementàries

Àmbit territorial del recurs :
Municipal

Districte:
Centre

Col·lectiu destinatari:
Ciutadania en general

Requisits:
Per a formar part d'aquesta Vocalia s'haurà de ser soci de l'Associació de Veïns Vic-Remei, com a mínim el cap de família o un altre membre familiar. També ser veí del barri i estar d'acord amb les normes que regeixen el seu funcionament.
Els nous membres que s'inscriguin a la Vocalia no tindran dret als beneficis d'aquesta fins que no hagin transcorregut sis mesos de la data d'inscripció que consti a l'imprès i, per tant, hauran d'abonar els imports dels serveis durant aquest període de temps.

Preu:
A consultar

Última actualització:
20.12.2016

ON SOM / Programa d'Inclusió Social / Serveis socials / Ajuntament de Manresa
CONTACTA AMB NOSALTRES / Carretera de Vic 16, 1ª planta / 93 875 39 04 / mapa@manresainclusio.cat / www.manresainclusio.cat/mapaderecursos
VISITA /Què és la Inclusió? / La Xarxa per a la Inclusió Social / La Planificació / Observatori Social de Manresa