MAPA DE RECURSOS | MANRESA INCLUSIÓ

Portada > Educació i formació > Altres recursos > Assessorament lingüí...

Cerca ràpida

Educació i formació » Altres recursos

Versió en PDF per a imprimir

Dades del recurs

Assessorament lingüístic

ATENCIÓ: Aquest recurs va ser revisat el dia 06-07-2016. La informació podria no ser correcta

Serveis i recursos al vostre abast per facilitar l'ús i la qualitat de la llengua catalana.

 • Revisió de textos breus escrits en català: cartes, retolació exterior i interior, llistes, etc.
 • Formació i informació sobre recursos en línia: OPTIMOT, consultes lingüístiques en línia i telefòniques.
 • L’objectiu del servei d’assessorament lingüístic del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és facilitar suport tècnic, de forma temporal, a les persones usuàries del servei d’assessorament perquè arribin a ser autosuficients en matèria lingüística.

Dades de contacte

Adreça:
Carrer de Jaume I, 8, 2n

Barri:
Barri Antic

Telèfon:
938721707

Espai Web :
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlmontserrat

Correu electrònic :
manresa@cpnl.cat

Horari d'atenció al públic :
De dilluns a divendres de 9 a 14 h i dimarts de 16 a 18 h.
Juliol i agost de 8h a 15h.

Agent Promotor (per a més informació)

Nom :
Consorci per a la Normalització Lingüística - Centre de Normalització Lingüística Montserrat

Adreça:
Carrer Jaume I, 8 | Manresa

Telèfon:
938 721 707

Horari d'atenció al públic :
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Dimarts de 16 a 18 hores.

Més informació :
http://www.cpnl.cat

Correu electrònic :
manresa@cpnl.cat

Dades complementàries

Àmbit territorial del recurs :
Supramunicipal

Districte:
Ciutat

Col·lectiu destinatari:
Ciutadania en general

Requisits:

Criteris

 • El servei d’assessorament lingüístic no es concep com un servei de correcció sinó que la continuïtat de la relació està supeditada als avenços progressius i a l’interès demostrat per les persones usuàries a l’hora de posar mitjans per millorar la qualitat dels seus escrits en català.
 • Amb aquesta finalitat, el CPNL ofereix aquest servei a organitzacions, entitats, empreses, comerços i públic en general.
 • Es revisen textos breus que tinguin una difusió que impulsi l’ús social de la llengua catalana.
 • No es revisen memòries, actes de reunions, publicacions, llibres ni treballs de creació, treballs escolars i acadèmics ni textos provinents de centres d’ensenyament. Tampoc no es revisen aspectes tipogràfics ni galerades ni proves d’impremta.
 • Es revisarà fins a un màxim de quatre pàgines setmanals per usuari.
 • Les persones usuàries del servei s’han de comprometre a tenir en compte les recomanacions lingüístiques que el servei els faci, tant pel que fa al text que es revisa com per a l’elaboració de comunicacions posteriors. També s’han de comprometre, si la persona assessora ho requereix, a assistir a sessions de formació per millorar aspectes lingüístics concrets. El compromís de millora per part de la persona usuària és imprescindible per minimitzar les demandes i avançar cap a la seva autonomia lingüística.

 

Revisió de textos. Procediment

 • Quan es presenti un document per revisar és imprescindible que s’hi incloguin les dades de l’organització que fa la sol·licitud (nom, CIF, etc.) i de la persona que ha elaborat el text: nom, telèfon i adreça electrònica de contacte. El servei d’assessorament es comunicarà sempre amb aquesta persona.
 • Es revisen preferentment els textos enviats per correu electrònic.
 • El termini per al lliurament d’un text s’estableix tenint en compte l’ordre d’arribada i depèn, sobretot, de la disponibilitat puntual del servei d’assessorament.
 • Es retornaran els textos amb marques de diferents colors i protegits. Unes marques assenyalen els errors i les altres, les solucions proposades per tal que la persona que ha elaborat el text pugui incorporar aquestes esmenes al document original.
 • El servei d’assessorament lingüístic, doncs, d’acord amb el seu l’objectiu, no es pot considerar en cap cas responsable dels textos finals.

Característiques dels textos

 • Els textos enviats per correu electrònic s’han de fer arribar com a document en format rtf, doc o odt adjunt al missatge. En aquest supòsit, abans d’enviar l’escrit, s’hi ha d’haver aplicat un corrector ortogràfic.
 • Els textos que s’enviïn per fax, per correu o que es presentin personalment han de ser mecanografiats a doble espai i amb marges amples per fer-hi anotacions.
 • Si són fotocòpies convé que siguin clares.
 • És convenient que les pàgines siguin numerades.
 • En el cas que el text que s’hagi de revisar sigui una traducció del castellà, cal adjuntar-hi l’original.

TRADUCCIONS: el CPNL no ofereix servei de traducció. Es poden utilitzar traductors en línia.
http://gencat.cat/llengua/traduccio-automatica

Només en el cas que es tracti d'una associació de persones immigrants o d'un comerç regentat per una persona immigrant, es faran traduccions del castellà. Sempre es tindran en compte els criteris del servei i el procediment a seguir.


Preu:
Gratuït

Última actualització:
06.07.2016

ON SOM / Programa d'Inclusió Social / Serveis socials / Ajuntament de Manresa
CONTACTA AMB NOSALTRES / Carretera de Vic 16, 1ª planta / 93 875 39 04 / mapa@manresainclusio.cat / www.manresainclusio.cat/mapaderecursos
VISITA /Què és la Inclusió? / La Xarxa per a la Inclusió Social / La Planificació / Observatori Social de Manresa