MAPA DE RECURSOS | MANRESA INCLUSIÓ

Portada > Educació i formació > Altres recursos > Escola d'Educació Es...

Cerca ràpida

Educació i formació » Altres recursos

Versió en PDF per a imprimir

Dades del recurs

Escola d'Educació Especial Jeroni de Moragas

ATENCIÓ: Aquest recurs va ser revisat el dia 05-07-2016. La informació podria no ser correcta

Escola d'Educació Especial referent per escolaritzar tots els alumnes entre 3 i 20 anys que necessiten una escolarització amb suports específics.
L'escola Jeroni de Moragas ofereix als infants i joves amb necessitats educatives especials la possibilitat d'accedir a un itinerari educatiu personalitzat, dins del marc educatiu vigent, per tal de facilitar el procés d'adquisició de coneixements, habilitats i avançar cap a l'autonomia social i laboral.
L'escola com a camp d'aprenentatge ofereix un ensenyament personalitzat basat en pràctiques educatives que faciliten la inclusió i que fomenten l'aprenentatge entre iguals.
En definitiva, un estil educatiu basat en la pràctica reflexiva que permet analitzar processos i mètodes educatius. El centre adequa el ritme d'aprenentatge i els continguts a les necessitats de cadascú, disposa d'instal·lacions i equipaments adaptats i complementa l'activitat curricular amb activitats rehabilitadores, esportives, sortides, colònies, tallers i escola d'estiu.

S'imparteix:
-Educació infantil
-Educació primària
-Secundària adaptada
-Programes de transició al treball (PATT)
-Programes de transició a la vida adulta (TVA)

Dades de contacte

Adreça:
Carretera de Manresa a Santpedor, Km. 4,4. Santa Maria de Comabella (08251 Santpedor)

Telèfon:
938 321 956

Espai Web :
http://www.ampans.cat

Correu electrònic :
acortina@ampans.cat

Horari d'atenció al públic :
De dilluns a divendres de 9 a 17 hores.

Agent Promotor (per a més informació)

Nom :
Fundació AMPANS

Adreça:
Carretera de Manresa a Santpedor. Km 4,4 | Santpedor

Telèfon:
938 272 300

Horari d'atenció al públic :
De dilluns a divendres de 9 a 18.30 hores.

Més informació :
http://www.ampans.cat

Correu electrònic :
ampans@ampans.cat

Dades complementàries

Àmbit territorial del recurs :
Supramunicipal

Districte:
Ciutat

Col·lectius destinataris :
Infància i adolescència, Joves, Persones discapacitades, Famílies

Requisits:
Cal que disposin d'una resolució educativa emesa pels serveis territorials del Departament d'Educació, prèvia derivació de l'EAP.

Preu:
Gratuït

Última actualització:
05.07.2016

ON SOM / Programa d'Inclusió Social / Serveis socials / Ajuntament de Manresa
CONTACTA AMB NOSALTRES / Carretera de Vic 16, 1ª planta / 93 875 39 04 / mapa@manresainclusio.cat / www.manresainclusio.cat/mapaderecursos
VISITA /Què és la Inclusió? / La Xarxa per a la Inclusió Social / La Planificació / Observatori Social de Manresa