MAPA DE RECURSOS | MANRESA INCLUSIÓ

Cerca ràpida

Habitatge » Serveis d'informació, atenció i assessorament

Versió en PDF per a imprimir

Dades del recurs

Projecte IF: Inclusió i Futur

ATENCIÓ: Aquest recurs va ser revisat el dia 14-07-2016. La informació podria no ser correcta

El Projecte IF és un projecte creat amb la voluntat d’esdevenir un instrument de treball per els Serveis Socials de base. Es centra principalment en la detecció prèvia de situacions familiar problemàtiques i en l’atenció a aquestes famílies que, la majoria de vegades, degut a la pèrdua de l’ocupació d’un o més d’un membre de la unitat familiar esdevenen en risc de pèrdua d’habitatge, per execució hipotecària o per impagament de lloguer.
Volem atendre famílies que, trobant-se fora actualment dels serveis socials es veuen obligats a recórrer a aquests per a fer front a la seva situació de futur immediat, o que, estan dins dels serveis socials es fan necessàries actuacions específiques en habitatge o inserció laboral, difícils d’atendre pel seu caràcter d’urgència o immediatesa.

Tot això amb la voluntat de que les famílies afectades:

• Tinguin un servei on dirigir-se, on rebre informació, assessorament
i orientació.
• Se’ls faciliti la intersecció en el procés de pèrdua de l’habitatge,
mitjançant un balanç econòmic que permeti estudiar la viabilitat de propostes de: rebaixa de lloguers, negociació d’interessos financers, aplaçaments o fraccionaments de rebuts de subministres o impostos,...
• Puguin disposar d’un servei d’orientació professional familiar.
• Rebin suport psicosocial i/o mediació familiar.
• Recuperin la seva autonomia.

Dades de contacte

Adreça:
C/ Saleses, 10 (Casa Flors Sirera)

Barri:
Escodines

Telèfon:
93 8724496

Correu electrònic :
servhabitocup@fundacioapipacam.org

Horari d'atenció al públic :
De dilluns a divendres de 9-14h

Agent Promotor (per a més informació)

Nom :
Fundació Apip-Acam

Adreça:
carrer Paloma 21-23 | Barcelona

Telèfon:
93 317 16 14

Horari d'atenció al públic :
de dilluns a divendres de 9-15h
de dilluns a dijous de 16-18h

Més informació :
www.fundacioapipacam.org

Correu electrònic :
fundacioapipacam@fundacioapipacam.org

Dades complementàries

Àmbit territorial del recurs :
Municipal

Districte:
Ciutat

Col·lectiu destinatari:
Ciutadania en general

Requisits:
Persones que hagin estat derivades de de Serveis socials municipals.

Preu:
Gratuït

Última actualització:
14.07.2016

ON SOM / Programa d'Inclusió Social / Serveis socials / Ajuntament de Manresa
CONTACTA AMB NOSALTRES / Carretera de Vic 16, 1ª planta / 93 875 39 04 / mapa@manresainclusio.cat / www.manresainclusio.cat/mapaderecursos
VISITA /Què és la Inclusió? / La Xarxa per a la Inclusió Social / La Planificació / Observatori Social de Manresa