MAPA DE RECURSOS | MANRESA INCLUSIÓ

Portada > Habitatge > Ajuts per a la rehab...

Cerca ràpida

Habitatge

Versió en PDF per a imprimir

Dades del recurs

Ajuts per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial

ATENCIÓ: Aquest recurs va ser revisat el dia 01-08-2016. La informació podria no ser correcta

Són subvencions destinades a rehabilitar elements comuns i espais privatius comunitaris d'edificis d'ús residencial, per obres de conservació, millora de la qualitat i sostenibilitat o per realitzar ajustos raonables en matèria d'accessibilitat. Els edificis han d'haver estat construïts abans de l'any 1981 i han de tenir un mínim de 8 habitatges amb usos residencials, excepte en casos concrets.

Podeu consultar les Actuacions Subvencionables en aquesta adreça: http://www.forumsa.cat/documents/127107858.pdf.

Poden accedir a les subvencions les comunitats de propietaris o els propietaris d'edificis d'habitatges i, per a les actuacions en edificis d'habitatges destinats a lloguer, les persones llogateres en el cas que siguin les promotores de les obres degudament autoritzades per la propietat. També poden ser beneficiàries les administracions públiques, els organismes i altres entitats de dret públic, propietaris dels immobles.

S’estableixen dues convocatòries diferents:

CONVOCATÒRIA EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Restringida a obres iniciades a partir de l'11 d'abril de 2013, per actuacions de conservació, accessibilitat i sostenibilitat. Les sol·licituds es resolen aplicant els criteris de valoració i ordre de prelació establerts a la base 10.1 de la resolució (podeu consultar-la en aquesta adreça: http://www.forumsa.cat/documents/127107858.pdf).

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 28 de maig de 2016 i finalitza el 30 de juny de 2016.


CONVOCATÒRIA EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA NO COMPETITIVA

Restringida a obres que no s'hagin iniciat abans de la publicació de la resolució (27 de maig de 2016), per actuacions de conservació i accessibilitat.

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 28 de maig de 2016 i finalitza el 30 de setembre de 2016.

Dades de contacte

Adreça:
Plaça Immaculada, 3 baixos

Telèfon:
938725601

Espai Web :
http://www.forumsa.cat

Correu electrònic :
forum@forumsa.cat

Horari d'atenció al públic :
Dilluns de 9:00 a 17:00

Dimarts de 9:00 a 14:00

Agent Promotor (per a més informació)

Nom :
FORUM

Adreça:
Plaça Immaculada, 3 baixos | Manresa

Telèfon:
93 872 56 01

Horari d'atenció al públic :
Dilluns de 9 a 17 hores.
Dimarts de 9 a 14 hores.
El mes d'agost tancat

Més informació :
www.forumsa.cat

Correu electrònic :
forum@forumsa.cat

Dades complementàries

Àmbit territorial del recurs :
Municipal

Districte:
Ciutat

Col·lectiu destinatari:
Ciutadania en general

Preu:

Última actualització:
01.08.2016

ON SOM / Programa d'Inclusió Social / Serveis socials / Ajuntament de Manresa
CONTACTA AMB NOSALTRES / Carretera de Vic 16, 1ª planta / 93 875 39 04 / mapa@manresainclusio.cat / www.manresainclusio.cat/mapaderecursos
VISITA /Què és la Inclusió? / La Xarxa per a la Inclusió Social / La Planificació / Observatori Social de Manresa