MAPA DE RECURSOS | MANRESA INCLUSIÓ

Portada > Educació i formació > Altres recursos > Atenció educativa do...

Cerca ràpida

Educació i formació » Altres recursos

Versió en PDF per a imprimir

Dades del recurs

Atenció educativa domiciliària per a l'alumnat que pateixen una malaltia prolongada

ATENCIÓ: Aquest recurs va ser revisat el dia 13-07-2016. La informació podria no ser correcta

L'alumnat que cursa ensenyaments obligatoris en centres sostinguts amb fons públics i que pateix una malaltia prolongada que l’impedeix assistir a les classes pot rebre atenció educativa al domicili familiar o al centre hospitalari.

Aquest servei es pot demanar en qualsevol moment del curs escolar.

Cal presentar la sol·licitud —juntament amb l'informe mèdic on consta la previsió aproximada del temps que no es pot assistir a classe— al centre docent on es cursen els estudis.

El centre tramet als serveis territorials la sol·licitud, l'informe mèdic i el certificat en què consta el curs i el nom de la persona responsable del procés d'aprenentatge durant el període en què la persona afectada no pot assistir a classe.

L'atenció domiciliària s'acaba en incorporar-se a les classes.

Dades de contacte

Adreça:
Carretera de Vic, 175 de Manresa (Serveis Territorials del Departament d'Educació de la Catalunya Central)

Barri:
Vic-Remei

Telèfon:
936 930 590

Espai Web :
http://www10.gencat.net/sac/AppJava/tramit_fitxa.jsp?codi=6124

Correu electrònic :
st_ccentral.educacio@gencat.cat

Horari d'atenció al públic :
De dilluns a dijous de 9 a 14 i de 15 a 17 hores, i divendres de 9 a 14 hores.
S'ha de demanar al centre.

Agent Promotor (per a més informació)

Nom :
Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central. Generalitat de Catalunya

Adreça:
Carretera de Vic, 175 | Manresa

Telèfon:
936 930 590

Horari d'atenció al públic :
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Més informació :
http://www.gencat.cat/educacio

Correu electrònic :
st_ccentral.educacio@gencat.cat

Dades complementàries

Àmbit territorial del recurs :
Supramunicipal

Districte:
Ciutat

Col·lectius destinataris :
Infància i adolescència, Persones amb dependència, Famílies

Requisits:
Qualsevol alumnat en edat d'escolarització obligatòria que per una malaltia llarga no pugui assistir a l'escola i hagi de quedar-se a casa en un temps superior a un mes. Els pares o representants legals de l'alumnat han de presentar la sol·licitud d'ajut al centre docent amb un informe mèdic en el qual s'ha de fer constar el diagnòstic i la prevenció aproximada del temps en què l'alumne no podrà assistir a l'escola.

Preu:
Gratuït

Última actualització:
13.07.2016

ON SOM / Programa d'Inclusió Social / Serveis socials / Ajuntament de Manresa
CONTACTA AMB NOSALTRES / Carretera de Vic 16, 1ª planta / 93 875 39 04 / mapa@manresainclusio.cat / www.manresainclusio.cat/mapaderecursos
VISITA /Què és la Inclusió? / La Xarxa per a la Inclusió Social / La Planificació / Observatori Social de Manresa