MAPA DE RECURSOS | MANRESA INCLUSIÓ

Cerca ràpida

Habitatge

Recursos ordenats per data

09.08.2016

Renda bàsica d'emancipació

Servei que tramita la prestació que ofereix el Ministerio de la Vivienda, adreçada a joves d’entre 22 i 30 anys, titulars d’un contracte d’arrendament o amb intenció d’emancipar-se del nucli familiar, amb ingressos regulars que no superin els 22. [+]

09.08.2016

Oficina local d'habitatge i rehabilitació

L’Oficina Local d’Habitatge i Rehabilitació té per objecte desenvolupar un programa de Serveis Locals en l’àmbit de l’accés a l’habitatge, la mediació, la gestió local de l’habitatge i la rehabilitació. [+]

03.08.2016

Servei d'Intermediació en deute de l'habitatge
Servei que consisteix en prestar atenció i assessorament d'un advocat designat pel Col·legi d'advocats de Manresa per a persones amb problemes de pagament dels préstecs hipotecaris/lloguers  dels seus habitatges habituals i permanents. [+]

01.08.2016

Ajuts per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial

Són subvencions destinades a rehabilitar elements comuns i espais privatius comunitaris d'edificis d'ús residencial, per obres de conservació, millora de la qualitat i sostenibilitat o per realitzar ajustos raonables en matèria d'accessibilitat. [+]

01.08.2016

Prestacions per al pagament del lloguer

Servei per a la tramitació de les subvencions que ofereix la Generalitat de Catalunya per ajudar els arrendataris amb més dificultats econòmiques a pagar el lloguer, i el posterior control del pagament de lloguer per part de l’Oficina Local d’Habitatge. [+]

14.07.2016

Projecte IF: Inclusió i Futur

El Projecte IF és un projecte creat amb la voluntat d’esdevenir un instrument de treball per els Serveis Socials de base. [+]

ON SOM / Programa d'Inclusió Social / Serveis socials / Ajuntament de Manresa
CONTACTA AMB NOSALTRES / Carretera de Vic 16, 1ª planta / 93 875 39 04 / mapa@manresainclusio.cat / www.manresainclusio.cat/mapaderecursos
VISITA /Què és la Inclusió? / La Xarxa per a la Inclusió Social / La Planificació / Observatori Social de Manresa