MAPA DE RECURSOS | MANRESA INCLUSIÓ

Cerca ràpida

Renda i ocupació

Recursos ordenats per data

01.02.2017

FITA. Promoció i inserció sociolaboral
Projecte de formació específica per les necessitats de treball de dones nouvingudes i de canalització de les diferents demandes de serveis d’atenció a la llar i a les persones. [+]

07.10.2016
19.08.2016

Club de la feina
Espai de recerca de feina. [+]

10.08.2016

Espai de Recerca de feina
L'espai de recerca de feina té com a objectiu promoure la recerca organitzada i sistemàtica de feina per tal de preparar a la persona demandant d’ocupació per a un rellançament a la vida activa. [+]

10.08.2016

Projecte Treball a barris
Dispositiu del Nucli Antic per la Inserció i Motivació Ocupacional per a les persones residents en aquesta zona. [+]

10.08.2016

Programa de formació i inserció per joves

Recursos que pretenen millorar l’ocupabilitat de les persones joves i proporcionar-los una qualificació i unes competències professionals que els permeti la inserció al mercat laboral amb unes mínimes garanties d’estabilitat i futur professional. [+]

10.08.2016

Centre d'iniciatives per a l'ocupació
El Centre d’Iniciatives per a l'Ocupació (CIO) funciona com a servei local d'ocupació i es troba integrat en el Servei d'Ocupació, Formació i Economia Social de l'Ajuntament de Manresa. [+]

ON SOM / Programa d'Inclusió Social / Serveis socials / Ajuntament de Manresa
CONTACTA AMB NOSALTRES / Carretera de Vic 16, 1ª planta / 93 875 39 04 / mapa@manresainclusio.cat / www.manresainclusio.cat/mapaderecursos
VISITA /Què és la Inclusió? / La Xarxa per a la Inclusió Social / La Planificació / Observatori Social de Manresa