MAPA DE RECURSOS | MANRESA INCLUSIÓ

Cerca ràpida

Educació i formació

Recursos ordenats per data

22.07.2016

Iniciació a la llengua i cultura del país. Càritas
Classes de dues hores setmanals amb grups reduïts, segons el nivell de coneixement de l'alumnat. [+]

22.07.2016

Reforç extra-escolar de Càritas
Realització de les següents activitats, dos dies a la setmana, d'octubre a juny:
- Classes de reforç després de l’horari escolar
- Entrevistes amb les famílies
- Coordinació amb les escoles, instituts, serveis socials, etc. [+]

22.07.2016

Cuida't. Grup de suport a les persones que cuiden altres persones. Càritas
Curs adreçat a persones que treballen en l’atenció a persones no autònomes en el seu domicili, amb una doble vessant: aprofundir en els coneixements que poden donar suport a la tasca que estan realitzant, sobretot pel que fa a l’atenció de les persones més dependents i a la vegada, dotar d’eines i estratègies a les cuidadores per a prevenir les situacions d’estrès i/o cansament, així com potenciar la seva autoestima i resoldre satisfactòriament els conflictes que han de fer front. [+]

22.07.2016

Formació global per a dones immigrades de Càritas
Aquest projecte té per objectiu facilitar coneixements bàsics per la promoció social i laboral de les dones en el país d'acollida, i de la llengua catalana i/o castellana, proporcionar informació relacionada amb costums i aspectes culturals del país d'acollida, etc. [+]

21.07.2016

Beques, ajuts i subvencions per a famílies i alumnat. Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya llista les següents beques, ajuts i subvencions per a famílies i alumnat inscrit en algun dels nivells del sistema educatiu:

- Beques de desplaçament i de residència
- Bonificació a les llars d'infants
- Ajuts als alumnes que pateixen una malaltia prolongada
- Ajuts individuals de menjador
- Subvencions als alumnes amb necessitats educatives especials per a l'assistència a convivències escolars
- Ajuts per a llibres de text i material didàctic complementari. [+]

21.07.2016

Programa d'atenció a alumnes amb discapacitat visual
Aquest servei educatiu és fruit d'un conveni de col·laboració entre el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'ONCE. [+]

18.07.2016

Biblioteca veïnal Sagrada Família
Es tracta d'una biblioteca oberta a tothom que també ofereix suport escolar a les persones usuàries que ho necessiten, sempre com a activitat complementària a les de foment de la lectura (hores del conte, clubs de lectura, lectura en veu alta, incorporació a la temàtica mensual de les activitats pròpies transversals -gènere, sostenibilitat, solidaritat-) i participar a partir d’activitats pròpies en propostes del programa municipal de cultura de proximitat (visuals, tocat de lletra, etc. [+]

ON SOM / Programa d'Inclusió Social / Serveis socials / Ajuntament de Manresa
CONTACTA AMB NOSALTRES / Carretera de Vic 16, 1ª planta / 93 875 39 04 / mapa@manresainclusio.cat / www.manresainclusio.cat/mapaderecursos
VISITA /Què és la Inclusió? / La Xarxa per a la Inclusió Social / La Planificació / Observatori Social de Manresa