MAPA DE RECURSOS | MANRESA INCLUSIÓ

Cerca ràpida

Educació i formació

Recursos ordenats per data

06.07.2016

Programa reutilització de llibres IES Lacetània
Amb la subvenció atorgada pel Departament d'Educació es compren llibres pel centre per tal de que puguin ser reutilitzats d'un curs a un altre. [+]

06.07.2016

Gestió de beques IES Lacetània
Informar, assessorar i tramitar la sol·licitud de beques i ajuts dirigides a l’educació:
- Beques per a llibres i material didàctic de la Generalitat de Catalunya (ESO)
- Beques per necessitats Educatives Especials de la generalitat de Catalunya (ESO)
- Beques MEC per estudis post-obligatoris (Batxillerat i Cicle Formatius)
- Beques a l’estudi per alumnes que iniciïn estudis universitaris el curs següent promogudes per AGAUR (2n de Batxillerat o 2n CFGS)
- Ajuts Individuals de Desplaçament del Consell Comarcal del Bages (ESO)
- Ajuts Individuals de Menjador del Consell Comarcal del Bages (ESO)
- Altres ajuts: Ajuntament, Caixes, etc. [+]

06.07.2016

Intervenció familiar IES Lacetània
Donar suport i facilitar a les famílies amb dificultats socials o econòmiques en les despeses educatives i en el procés educatiu, així com fer-ne el seu seguiment, i facilitar l'adaptació i la integració de l'alumnat nouvingut i orientar a la família. [+]

06.07.2016

Orientació d'estudis de l'IES Lacetània
Ajudar a valorar i orientar la situació personal de l'alumnat que vulgui tenir més informació i assessorament sobre la formació, ja sigui reglada com no reglada. [+]

06.07.2016

Classes de català del Centre de Normalització Lingüística Montserrat
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és l'òrgan territorial d'aplicació a Catalunya de la política lingüística del Govern. [+]

06.07.2016

Assessorament lingüístic
Serveis i recursos al vostre abast per facilitar l'ús i la qualitat de la llengua catalana. [+]

ON SOM / Programa d'Inclusió Social / Serveis socials / Ajuntament de Manresa
CONTACTA AMB NOSALTRES / Carretera de Vic 16, 1ª planta / 93 875 39 04 / mapa@manresainclusio.cat / www.manresainclusio.cat/mapaderecursos
VISITA /Què és la Inclusió? / La Xarxa per a la Inclusió Social / La Planificació / Observatori Social de Manresa