MAPA DE RECURSOS | MANRESA INCLUSIÓ

Cerca ràpida

Altres recursos

Recursos ordenats per data

19.12.2016

Reserva d'aparcament individual
És una llicència d'ocupació de la via pública per a la reserva d'estacionament individual i gratuït de vehicles.
Les persones titulars de la targeta individual de permissivitat d'aparcament per a p ... [+]

19.12.2016

Targeta social del bus urbà
És el document que autoritza l'accés gratuït al bus urbà a les persones empadronades a Manresa amb unes determinades característiques.
El tràmit costa 12e i pot sol·licitar-se durant tot l'any.
... [+]

19.08.2016

Targeta d'aparcament per a vehicles que portin persones amb discapacitat i mobilitat reduïda
És el document acreditatiu del dret que tenen les persones amb discapacitat que superen el barem de mobilitat reduïda a parar o estacionar el seu vehicle tant a prop com sigui possible del punt d'accé ... [+]

ON SOM / Programa d'Inclusió Social / Serveis socials / Ajuntament de Manresa
CONTACTA AMB NOSALTRES / Carretera de Vic 16, 1ª planta / 93 875 39 04 / mapa@manresainclusio.cat / www.manresainclusio.cat/mapaderecursos
VISITA /Què és la Inclusió? / La Xarxa per a la Inclusió Social / La Planificació / Observatori Social de Manresa