MAPA DE RECURSOS | MANRESA INCLUSIÓ

Portada > Educació i formació > Serveis d'informació, atenció i assessorament

Cerca ràpida

Serveis d'informació, atenció i assessorament

Recursos ordenats per data

05.07.2016

Servei d'orientació AMPA Pius Font i Quer
L'AMPA de l'IES Pius Font i Quer gestiona els serveis i extraescolars que es realitzen al centre, com a serveis: el servei d'orientació i la biblioteca i com a activitats extraescolars es realitza t ... [+]

05.07.2016

Orientació d'estudis IES Pius Font i Quer
Ajudar a valorar i orientar la situació personal dels alumnes que vulguin tenir més informació i assessorament sobre la formació, ja sigui reglada com no reglada. Es tenen en compte les habilitats, ... [+]

05.07.2016

Centre de reeducació auditiva i logopèdica ARANS
Serveis en el camp de l'audició, el llenguatge i la veu. Es treballa amb problemes d'audició mitjançant reeducació auditiva, rehabilitació d'implants coclears i llavi-lectura. També es tracten alterac ... [+]

04.07.2016

Intervenció familiar IES Guillem Catà
Donar suport i facilitar a les famílies amb dificultats socials o econòmiques en les despeses educatives i en el procés educatiu, així com fer-ne el seu seguiment, i facilitar l'adaptació i la integ ... [+]

04.07.2016

Orientació d'estudis IES Guillem Catà
Ajudar a valorar i orientar la situació personal de l'alumnat que vulgui tenir més informació i assessorament sobre la formació, ja sigui reglada com no reglada. Es tenen en compte les habilitats, a ... [+]

04.07.2016

Gestió i informació de recursos socials IES Guillem Catà
L'alumnat i les seves famílies poden rebre informació i ser orientats sobre recursos existents a la ciutat adreçats principalment a la població juvenil a nivell educatiu, social, laboral i d'oci i t ... [+]

ON SOM / Programa d'Inclusió Social / Serveis socials / Ajuntament de Manresa
CONTACTA AMB NOSALTRES / Carretera de Vic 16, 1ª planta / 93 875 39 04 / mapa@manresainclusio.cat / www.manresainclusio.cat/mapaderecursos
VISITA /Què és la Inclusió? / La Xarxa per a la Inclusió Social / La Planificació / Observatori Social de Manresa