MAPA DE RECURSOS | MANRESA INCLUSIÓ

Portada > Salut i Benestar > Serveis d'informació, atenció i assessorament

Cerca ràpida

Serveis d'informació, atenció i assessorament

Recursos ordenats per data

03.08.2016

Servei de Suport i Intervenció a les Famílies
El SSIF és un recurs per aquelles famílies ateses pels serveis socials municipals que tinguin a càrrec un menor de 18 anys. S'ofereix informació, assessorament i suport psicològic davant situacions de ... [+]

03.08.2016

Sol·licitud per a gent gran d'acolliment residencial, centre de dia i habitatge tutelat
Per a l'accés a aquests recursos cal fer la sol.licitud de dependència prèviament, a través dels serveis socials de referència o l'equip de la dependència. ... [+]

03.08.2016

Atenció a persones dependents: sol·licitud de dependència i elaboració de PIA
Pretén atendre a les persones/famílies que volen tramitar la sol·licitud de dependència i elaborar el pla individual d'atenció a aquelles persones amb resolució de grau de dependència.
S'ofereix:

03.08.2016

Servei d'acollida.
Pretén proporcionar el primer contacte de la ciutadania amb els Serveis Bàsics d'Atenció Social d'una forma ràpida i àgil i valorar de forma individual la situació personal i/o familiar, per tal de do ... [+]

03.08.2016

Serveis Bàsics d'Atenció Social. Equip Bàsic d'Atenció Social Zona Ponent.
Els Serveis Bàsics d'Atenció Social són serveis adreçats a tota la població.
Tenen com a objectiu atendre persones, famílies i/o grups que davant de dificultats socials (permanents o temporals) nec ... [+]

03.08.2016

Serveis Bàsics d'Atenció Social. Equip de suport i serveis centrals.
Els Serveis Bàsics d'Atenció Social són serveis adreçats a tota la població.
Tenen com a objectiu atendre persones, famílies i/o grups que davant de dificultats socials (permanents o temporals) nec ... [+]

01.08.2016

Punt de suport familiar

Acompanyament i seguiment integral a famílies en situació de necessitat ... [+]

ON SOM / Programa d'Inclusió Social / Serveis socials / Ajuntament de Manresa
CONTACTA AMB NOSALTRES / Carretera de Vic 16, 1ª planta / 93 875 39 04 / mapa@manresainclusio.cat / www.manresainclusio.cat/mapaderecursos
VISITA /Què és la Inclusió? / La Xarxa per a la Inclusió Social / La Planificació / Observatori Social de Manresa