MAPA DE RECURSOS | MANRESA INCLUSIÓ

Portada > Salut i Benestar > Altres recursos

Cerca ràpida

Altres recursos

Recursos ordenats per data

05.07.2016

Activitats i serveis de l'Associació d'ajuda de trastorn de dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat (AATDAH)
L’Associació va néixer l'any 2008 a partir de la voluntat d’un grup de pares per a millorar la qualitat educativa i relacional dels seus fills, els quals estan en un desavantatge social perquè pateixe ... [+]

05.07.2016

Servei de residència d'infants i adolescents
L'objectiu del servei de residència a infants i adolescents és garantir-los la màxima qualitat de vida i ajudar-los a créixer amb les mateixes oportunitats que la resta de la població. La Residènci ... [+]

05.07.2016

Servei de Llars-Residència.
Acull joves i persones adultes amb necessitats de suport intermitent, limitat o extens, i els proporciona una llar amb el suport tècnic i/o personal necessari per a que les persones puguin desenvolu ... [+]

05.07.2016

Servei a les famílies d'AMPANS
En el marc d'oferir una atenció integral, AMPANS no només disposa de serveis i centres per a les persones amb discapacitat intel·lectual sinó que alhora mostra una especial preocupació per les famíl ... [+]

05.07.2016

Residència grans discapacitats Julio Payàs
La Residència Julio Payàs, és un equipament públic gestionat per AMPANS, que s'adreça a persones amb discapacitat psíquica, que pel seu elevat grau de dependència requereixen d'un suport continuat i ... [+]

05.07.2016

Centre de Dia Julio Payàs
El Centre de Dia Julio Payàs és un centre de titularitat publica gestionat per AMPANS que té com a finalitat oferir un servei d'acolliment diürn amb una atenció especialitzada a persones amb dismin ... [+]

05.07.2016

Residència trastorns de la conducta Els Comtals
La Residència Els Comtals és un centre especialitzat en l'atenció a persones amb disminució psíquica i alteracions de la conducta o malaltia mental. El seu treball es basa en una atenció rehabilitad ... [+]

ON SOM / Programa d'Inclusió Social / Serveis socials / Ajuntament de Manresa
CONTACTA AMB NOSALTRES / Carretera de Vic 16, 1ª planta / 93 875 39 04 / mapa@manresainclusio.cat / www.manresainclusio.cat/mapaderecursos
VISITA /Què és la Inclusió? / La Xarxa per a la Inclusió Social / La Planificació / Observatori Social de Manresa