MAPA DE RECURSOS | MANRESA INCLUSIÓ

Portada > Sobre el Mapa de Recursos

Cerca ràpida

Sobre el mapa de recursos

Aquest és un espai que pretén donar informació a la ciutadania directament, però també a les persones que en el seu lloc de treball han d’ajudar-ne a d’altres a accedir a aquells recursos que poden permetre una millor inclusió social en els següents àmbits: el treball i la renda, la salut i el benestar (incloent els recursos de serveis socials), l’educació i la formació, l’habitatge, la mobilitat, la ciutadania i la participació, i la xarxa relacional.


Aquest espai és dinàmic, és a dir, s’anirà modificant en el temps, ja que els recursos també canvien en el temps. S’ha plantejat com a eina de construcció col·lectiva, on els diferents agents promotors actualitzen, inclouen i suprimeixen els recursos que ofereixen.


La decisió sobre quins recursos formen part d’aquest mapa i quins no s’estableix segons els següents criteris:


- Que permetin l’accés als àmbits descrits a persones i famílies (no es recullen els recursos per a persones jurídiques)
- Que les persones de Manresa hi puguin accedir
- Que els recursos no siguin d’iniciativa privada lucrativa (respecte al que la relació cap a les persones beneficiàries suposa)


Segurament hi ha recursos que no s’han recollit, que han caducat, que continguin informació incorrecta... Si es detecta qualsevol mancança o error s’agrairia posar-se en contacte amb el mapa mitjançant l’apartat “Contacta”.


La creació d’aquesta eina s’ha realitzat des del Programa Transversal d’Inclusió Social de l’Ajuntament de Manresa, amb el suport de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, i amb la col·laboració de tots els agents que l’han construït col·lectivament.

ON SOM / Programa d'Inclusió Social / Serveis socials / Ajuntament de Manresa
CONTACTA AMB NOSALTRES / Carretera de Vic 16, 1ª planta / 93 875 39 04 / mapa@manresainclusio.cat / www.manresainclusio.cat/mapaderecursos
VISITA /Què és la Inclusió? / La Xarxa per a la Inclusió Social / La Planificació / Observatori Social de Manresa