tr
logo
tr
LA PLANIFICACIÓ
tr
imatge exclusió
tr

La Xarxa per a la Inclusió Social de Manresa té per objectiu elaborar i implementar el Pla d'Inclusió Social de Manresa.


Els membres n’hem subscrit el Document de Bases que estableix la finalitat, els eixos estratègics d’accés per part de la ciutadania, els principis generals i les línies de treball. A partir d’aquí ens proposem elaborar el Pla per al 2009, prioritzant quines taules de treball cal formalitzar, establint mecanismes de comunicació i coordinació i marcant un calendari.

La finalitat és fer de Manresa una ciutat diversa, inclusiva i solidària, on totes les persones (infants, dones i homes de totes les edats i condicions) puguin accedir als mecanismes de desenvolupament humà i inserció en xarxes socials que els hi permetin portar a terme els seus projectes vitals en condicions de màxima llibertat i igualtat, tot afeblint les relacions de dominació i dependència, en un marc generador d’autonomia, fraternitat i reconeixement de totes les diferències.

A partir d’aquest document de bases i de l'Informe Social 2008 elaborat per l’Observatori Social, s’han establert les prioritats d’actuació per al 2009, creant Taules de Planificació, amb els agents que hi han vulgut participar. Aquestes taules constituides han estat les següents:

-Taula 1: Pobresa en relació als diferents col·lectius
-Taula 2: Vulnerabilitat de la infància i adolescència en l’àmbit familiar
-Taula 3: Problemàtiques de l’envelliment: aïllament i dependència
-Taula 4: Situacions de risc per a persones discapacitades o amb problemes de trastorns mentals

Aquestes taules han marcat les línies d'acció i la Comissió de Seguiment (composada per una persona representant de cada taula, 3 entitats representades a més d'una taula i l'Oficina Tècnica del Pla) ha proposat les accions concretes. El resultat d'aquest treball el podeu consultar a:

Pla d'Acció 2009

 

 

"Document Marc i Pla d'Acció 2009 en pdf"

tr
logo
Què és la inclusió social?
logo
Inclusió i exclusió social
logo
És la possibilitat de participació igualitària de tots els seus membres en totes les dimensions socials.
tr
La Xarxa per a la Inclusió
logo
Qui som, què fem
logo
Els agents socials de la ciutat compartim una finalitat: fer de Manresa una ciutat inclusiva.
tr
Observatori Social de Manresa
logo
Intercanvi, reflexió i debat
logo
Una eina que ens permeti detectar les situacions on és més prioritari intervenir, i poder preveure tendències socials de la ciutat
tr
tr
ON SOM / Programa d'Inclusió Social / Serveis socials / Ajuntament de Manresa
logo
CONTACTA AMB NOSALTRES / Carretera de Vic 16, 1ª planta / 93 875 25 07 / info@manresainclusio.cat / www.manresainclusio.cat
logo
VISITA /Què és la Inclusió? / La Xarxa per a la Inclusió Social / La Planificació / Observatori Social de Manresa
logo
tr
logo tr logo tr

 

Valid XHTML 1.0 Transitional¡CSS Válido!
tr